Vīrieti! Esi vesels!

VĪRIETI! ESI VESELS! Kāds viesis man teica: „Sāp mugura krustu rajonā, arī jūtams spēka, izturības izsīkums, līdz ar to mazinājusies dzīves labsajūta. Vai vari ko ieteikt, lai uzlabotu situāciju?” Šādas sajūtas nav svešas daudziem laikabiedriem, savulaik bija aktuāls arī man. Ko varu ieteikt sajūtas uzlabošanai (tā ir ieteikumu virkne): -Ķermeņa …