Svētbirzs varenais spēks

Kas ir Svētbirzs? full1285861498

Svētbirzs ir regulārā formā ( aplī ) augošu, parasti 24 dažādu koku sugu audze, kur katras koku sugas koki sastādīti ziedlapiņas formā. Kopumā Svētbirzs atgādina margrietiņas ziedu. Centrā simetriski izvietotas rituālu vietas un būves.

Kādi procesi notiek Svētbirzī un ko tā ietekmē?

Dievišķums veido matēriju un caur to izpaužas kā augsta līmeņa simetrija matērijā un telpā. Regulāras formas, kas izteiktas 4 dimensijās: garums, platums, augstums un laiks, kā laiktelpas elements,  veidojas un savstarpēji grupējas, izvietojoties noteiktos leņķos. Tā piemēram Senslāvu Āriešu Vēdās Dieva Ra panteonā ir 24 Dievi, un katra Dieva enerģiju raksturo noteikts leņķiskais lielums un koku suga. Tāpēc Svētbirzs ar noteiktu Dievišķo radošo enerģiju pārstāvošajām koku sugām un regulāru ģeometrisko formu izvietojumu viedo Matricu, kura piesaista, koncentrē un izstaro Pozitīvo Garīgo Enerģiju. Svētbirzis viedo 58,6; 29,3; 14,6; 7,3; 3,65; 1,825; 0,912; 0,4562; 0,2281; 0,1140 ha lielumā. Jo lielāka Svētbirzs, jo lielāka tās darbības zona. Savukārt Svētbirzs  Enerģija: dziedina, attīra, pozitīvi noskaņo, vieno, veicina izaugsmi, sakārto vidi, uzlabo un harmonizē mehānismu un iekārtu darbību.

Un vēl! Svētbirzis, kas tiks izveidotas uz Zemes lielā skaitā:

  1. radīs jaudīgu biosfēru;
  2. paaugstinās atmosfēras spiedienu;
  3. paaugstinās gaisa temperatūru, veidojot subtropisko klimatu uz visas Zemes;
  4. radīs iespēju atjaunot vairākus simtus izzudušo( iznīcināto) augļu un ogu sugu, kas ir cilvēka Dievišķā pārtika;
  5. radīs vidi straujai garīgajai izaugsmei;
  6. novērsīs ekoloģiskās katastrofas;
  7. glābs Zemi un Cilvēci no iznīcības;
  8. telpā organizēs negentropiskus procesus, kas novērsīs Cilvēku novecošanos un vājināšanos. Savukārt veselu un spēcīgu cilvēku pozitīvā domāšana radīs un pastiprinās faktorus, kas stabilizēs negentropiju.

Tādas sistēmas uz Zemes pastāv un darbojas. Saprotams, visi šie izaugsmes procesi iespējami tikai un vienīgi ikdienā aktīvi līdzdarbojoties Cilvēkiem, kuri tiecas uz Gaismu, Mīlestību un Harmoniju.

Apvienosim spēkus Svētbiržu veidošanai!

 


Aicinām uz sadarbību! +371 22045577 (Edgars)


1218177Plašāku ieskatu var gūt, izlasot V.A. Šemšuk  „Теория и практика Священных рощ”, kas lejupielādējāma te: 

Citas V.A. Šemšuk grāmatas: http://www.soznanie.info/ezo_shemsh.html