Gaismas ābece II

Gaismas ābece: 2.turpinājums

Sākums šeit


 

 I

Iedomājies, ka esi gaišā sapnī, kur valda Gaisma, Mīlestība, Harmonija!
Tevi apņem viegla, gaisīga dūmaka, tā nes tevi kā vējš pūku, un tu saproti, ka tava iekšējā Gaisma un Mīlestība ir tik spēcīga, ka spēj bez vismazākajiem pārmetumiem, aizdomām, bailēm pieņemt apkārtējo pasauli tādu, kāda tā ir šobrīd…

Tavas domas, vārdi un darbi sakrīt, ir kā vienota, gaiša plūsma bez vismazākajiem līkločiem…

Apsveicu tevi! Ir sperts pirmais solis sevis sakārtošanas ceļā, GAISMAS ĀBECES izziņas ceļā!
Vai ar to pietiek? Kaut kā tomēr šķiet, ka šo sajūtu vajag kopt, pilnveidot, nostiprināt vēl un vēl, ik brīdi, kamēr tā ir tik spēcīga, ka kļūst par iekšējo pamatsajūtu ik mirklī!

II

Vēl un vēlreiz atkārtojam iekšējās Gaismas stiprināšanas meditatīvo vingrinājumu. Tas ir ļoti svarīgs solis, pamats visām tālākajām darbībām, to veiksmīgai apgūšanai.
Esam stiprinājuši savu iekšējo Gaismu. Ielūkosimies sevī, ieklausīsimies savā iekšējā balsī! Tā mums saka, ka vajag sākt sakārtot attiecības ar apkārtējo Pasauli. Pirmām kārtām ar saviem tuviniekiem, draugiem, paziņām, vēlāk arī ar visiem cilvēkiem, kurus kādreiz esi saticis.
Visiem, pilnīgi visiem, domās sazinoties ar katru atsevišķi, palūdzam piedošanu par apzināti vai neapzināti veiktiem nodarījumiem, kā arī piedodam visiem (katram atsevišķi) par nodarīto mums. Tā nav vienreizēja darbība. Šo piedošanas meditāciju vajag veikt katru dienu, līdz jūtat, ka Dievišķā Gaisma ir vienīgais Spēks, kas saista tevi ar katru konkrēto cilvēku.

Lai top!
Slava Dzimtai un Senču Spēkam!

III

Vai ir radusies sajūta, ka pasaule tev ir kļuvusi tuvāka, mīļāka, tevi piepilda iekšējs miers, siltums, Spēks?! Turpinājumā sakārtosim savu saskarami ar Dabas stihijām, pirmelementiem, sakārtosim savu saskarsmi ar putnu, dzīvnieku, augu, minerālu pasaulēm. Kā? Tāpat kā ar cilvēkiem- caur piedošanas meditāciju.

IV

Piedodam paši sev. Pasaule ir kļuvusi tuvāka, saprotamāka. Tomēr dvēselīte vēl izrāda mums iekšējā nemiera, satraukuma pazīmes. Tie ir iekšējie aizvainojumi. Piedodam paši sev. Piedodam sev par pilnīgi visu, jo tas, kas ar mums noticis līdz šim, ir mūsu Dzīves skola. Piedodam sev par to, ka neesam tik pilnīgi, gaiši, veiksmīgi, iejūtīgi, ka neesam tādi, kāds ir mūsu iedomātais ideālais tēls uz kuru tiecamies.
Pateicamies saviem vecākiem, senčiem, savai Dzimtai, Dieviem, slavējam tos! Dzīve ir skaista!

V

Ir sasniegts katram savs iekšēji pašsaprotams iekšējās tīrības stāvoklis. Bet  neuztraucaties, tas ir tikai Gaismas ceļa  sākums, tas ir tikai viens no pirmajiem Gaismas kāpņu pakāpieniem. Jāsaprot, ka uzdevumi, kas jāpaveic, lai pakāptos augstāk, ar katru pakāpienu kļūs arvien sarežģītāki un interesantāki. Tie nāks, īpaši nevilcinoties. Tāpat nāks arī Gaismas skolotāji, ja vien jūs izteiksiet nodomu uz to, ka vēlaties satikt savu skolotāju, kurš dos norādes, pamudinājumus uz sevis un mūs aptverošās pasaules izziņas ceļiem un paņēmieniem.

 

VI

Nu ir pienācis laiks atbildēt uz svarīgiem sevis izpratnes pamatjautājumiem. Kas es esmu? Vai izīcībai pakļauts materiālais ķermenis? Vai varbūt vēl kas vairāk: Dvēsele, Gars, Saprāts, Apziņa…? Vai manī viss apstāsies līdz ar aiziešanu no šīs pasaules caur Nāvi? Kāds ir mans Dvēseliskais dzīves uzdevums? Apgūt kādu amatu, radīt pēcnācējus, izbaudīt materiālās dzīves priekus, apceļot pasauli? Varbūt arī ieskatīties pārpasaulīgajā garīgās izziņas jomā? Varbūt ka saprast un noticēt, ka ir mūsu Zemes Dievi: tēvs un māte, vecvecāki, Senči, Dzimta,  ka ir arī Debesu Senči un Dzimta. Kāds ir mans Dzimtas uzdevums? Ko esmu paveicis, lai pildītu savu uzdevumu, kas vēl ir jāpaveic? Atbildes uz šiem jautājumiem var būtiski ietekmēt katra turpmāko dzīvi.

 Viss, kas notiek, notiek uz labu!

 

VII

Nav noslēpums, ka mēs dzīvojam tādā laiktelpas pārmaiņu periodā, kad, atverot sevī dvēseliskā Spēka plūsmu, varam radīt savu realitāti. Īpaši nopietnas pārmaiņas savā dzīvē varam radīt tad, ja ejam kopā ar savas Dzimtas cilvēkiem vienotā, saskanīgā solī. 

Nebūt nav pagājis tik ilgs laiks, kopš mūsu Baltās Rases cilvēki dzīvoja dzimtu kopienu sabiedrībā. Šī sabiedrība bija taisnīga, vienota, patiesa. Sabiedrības pārvalde balstījās uz modeli, kad dzimta, kopiena, cilts, … no sava vidus pārvaldes jautājumu lemšanai izvirzīja visviedākos, uzticamākos vīrus, kuri bija ģimenes cilvēki ar savu saimniecību, bērniem, ar savu darbību bija parādījuši, ka prot, spēj organizēt savu dzīvi tā, ka pārējie var to ņemt par paraugu. Līdz ar to visos pārvaldes līmeņos jautājumu lemšanā piedalījās viskompetentākie, godīgākie, viedākie. Tāpēc arī  visaugstākais vadītājs- monarhs bija labākais no labākajiem. Parokoties noklusētajos vēstures dokumentos, jebkurš var saprast, ka šim sabiedrības pārvaldes modelim ir bijis visgarākais tūkstošgadēs mērāms mūžs.

Varbūt, ka mēs katrs, radot savu realitāti, varam izmantot šo mūsu Viedo Senču pieredzi!

VIII

Dzimtas Spēks. Sistēma mūs ir sadrumstalojusi. Darbojas princips – skaldi un valdi. Pie tam vadības grožus var stingri turēt tad, ja pārvaldāmie baidās. Baidās par savu finansiālo nodrošinājumu, iztiku, baidās par nākotnes perspektīvēm, baidās no represīvā pārvaldes aparāta, baidās no reliģijās sludinātā dieva soda… Tā mēs dzīvojam salikti mazos dzīvoklīšos dzudzdzīvokļu mājās, maksājot milzīgus rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, ko nosaka monopolizētā struktūra. Maksājam  bez jebkādām kontroles iespējām pār reālajiem tēriņiem… Skrienam, skrienam, daram, daram, maksājam, maksājam… un tā bez gala, visu savu mūžu.

Dzimtas Spēks ir tajā, ka dzīvojot Dzimtas Kopienā, atkrīt visi augšminētie pārvaldes principi.

Dzimtas Spēks ir tajā, ka dzīvojot dzimtas mājās kompaktā koplietošanas teritorijā, kur ir katras ģimenes  dzīvojamā teritorija, kopēja saimnieciskās darbības teritorija, kopēja atpūtas, svētku teritorija, visi var vienoti ikdienā darboties, atbalstot viens otru, palīdzot cits citam un dzīvot ar nodomu, ka materiālās un dzvēseliskās vērtības radu ne tikai sev, bet arī kopējām Savas Dzimtas vajadzībām, Dzimtas spēka stiprināšanai. 

Kā pārejas un atbalsta modelis, atbilstošs pastāvošajai likumdošanai, var būt kooperatīvs. Apvienojoties kooperatīvā varam apmainīties ar pašu saražotajām precēm, pakalpojumiem, cenā neliekot PVN un daudzus citus uzcenojumus. Tādā veidā būtiski samazinās preces vai pakalpojuma cena. No kooperatīva veidotajiem mērķa uzkrājumiem varam veikt jebkādus pašu biedru noteiktus vides uzlabojumus, veidot savu veikalu tīklu, kur realizējam pašu saražoto produkciju ārpus kooperatīva, tā gūstot papildus līdzekļus savai iekšējai attīstībai. Laika gaitā, kooperatīvam nostiprinoties, varam veidot savu iekšējo ražošanu, nodrošinot sevi līdz pat pašu ražotiem transporta līdzekļiem.

Jā, derētu tajā tā nopietni iedziļināties!

IX

Sistēmas spiediens. Dzīvojam nozīmīgu pārmaiņu laikā. Saprotam, ka skolās, mācību iestādēs saņemam puspatiesības un melus. Sava slinkuma, aprobežotības dēļ paļaujamies sistēmas mācībām un visu dzīvi peldam šajā plūsmā. Kāpēc un kā tas notika? Jau no 16. gadsimta vidus baznīca iznīcināja (sadedzināja, noglabāja savos arhīvos) grāmatas, bibliotēkas, arhīvus, kuros bija informācija par patiesajiem pasaules vēstures notikumiem. Šāda baznīcas rīcība turpinājās līdz pat 20. gadsimta vidum! Savukārt tas ļāva uzspiest cilvēkiem sagrozītus faktus, sagrozītu vēsturi. Tikai ar interneta parādīšanos  kļuva iespējams piekļūt lielākajām pasaules valstu bibliotēkām un atrast, pētīt, salīdzināt tās patiesās informācijas atliekas un veidot loģisku, pamatotu vēstures notikumu izklāstu. To šodien dara daudzi gaiši cilvēki zinātnieki entuziasti. No šiem avotiem šodien varam iepazīt mūsu Baltās Rases miljonus gadus senu slavenu vēsturi līdz pat mūsdienām, arī 16. līdz 20. gadsimtu patiesos notikumus Eirāzijas kontinentā.

Te varam pārliecināties par Dzimtas un kopienas vareno spēku!


Turpinājums šeit